ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 378
  24 ธ.ค. 2561    ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่ทางการเกษตร ม.6 420
  19 พ.ย. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงริมหนองหลวง 370
  7 พ.ย. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 448
  31 พ.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 405
  7 มี.ค. 2561    จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 265
  7 พ.ย. 2560    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 359
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252204 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -