ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
Q&A
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 
  ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง     ลงประชาคมทั้ง 20 หมู่บ้าน ใน ต.หนองหลวง     #ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง      
 
 
 
   


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2...

ร่วมขบวนแห่บุปผชาติ งานเทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ...

ซ้อมรำขบวนแห่รถบุปผชาติและรำบวงสรวง ในงาน “เทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสารไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์บุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565...

บริจาค อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุม มดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย...


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2...

ร่วมขบวนแห่บุปผชาติ งานเทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ...

ซ้อมรำขบวนแห่รถบุปผชาติและรำบวงสรวง ในงาน “เทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสารไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์บุญคูณลาน สืบสานถิ่นผ้าไหม ไหว้พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี 2565...

บริจาค อาหารว่าง น้ำดื่ม ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุม มดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย...

พิธีรับมอบลายผ้าพระราชทาน"ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา"...

โครงการ 1 ทศวรรษเหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนองคาย ...

ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อ...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำ...
 
 
5 มิ.ย. 2565 ลงประชาคมทั้ง 20 หมู่บ้าน ใน ต.หนองหลวง
22 เม.ย. 2565 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
19 ม.ค. 2565 นโยบายไม่รับของขวัญ
15 ธ.ค. 2564 การบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
6 ก.ย. 2564 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
20 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
6 พ.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 พ.ย. 2563 ราคากลางรถบรรทุก 6 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
25 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท...
24 ธ.ค. 2561 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่ทางการเกษตร ...
19 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงริมหนองหลวง
21 ก.ค. 2564 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแบง ม.2 สายบ้านแ...
24 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
25 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
สินค้า OTop
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ข้อมูลในตำบลหนองหลวง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 320259 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -