ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 54
  16 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) ประจำปี 2564 54
  29 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 52
  1 ต.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน) ประจำปี 2563 45
  1 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน) ประจำปี 2563 47
  1 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม) ประจำปี 2563 48
  3 ม.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปี 2563 50
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252154 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -