องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย: www.nongluanglocal.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพในตำบลหนองหลวง [ 11 มิ.ย. 2567 ]26
2 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท [ 16 พ.ค. 2567 ]18
3 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 19 ก.พ. 2567 ]24
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด [ 19 ก.พ. 2567 ]14
5 RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 26 ม.ค. 2567 ]55
6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]75
7 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ต.ค. 2566 ]62
8 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 1 ต.ค. 2566 ]9
9 การลดใช้พลังงาน [ 5 ก.ค. 2566 ]9
10 ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มิ.ย. 2566 ]9
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]75
12 การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]130
13 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 8 ก.พ. 2566 ]9
14 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]129
15 โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2565 ]78
16 เขตพื้นที่ปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่ได้ [ 14 พ.ย. 2565 ]56
17 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ต.ค. 2565 ]119
18 ข้อมูลตลาดนัดในตำบลหนองหลวง [ 19 ต.ค. 2565 ]58
19 ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 13 ต.ค. 2565 ]55
20 ประกาศประกวดราคา โครงการ คสล. ม.14 บ.หนองสวรรค์ [ 22 ส.ค. 2565 ]151
 
หน้า 1|2|3