โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่อฟื้นฟูดินและน้ำ


โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน ณ ห้วยสิม บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 8 บ้านเลิศไมตรี ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย