ITA อบต.หนองหลวง
E-service
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม

 

 

ว่าง

 

 
  นางสาวเยาวนาถ ศรีตะบุตร  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 

 

 

ว่าง

 

 
  นายเดชอนัน สีดา  
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  
   
นางณัฏฐนันท์ สลับสี   นางสาวศิริพร  เฮืองศรี
นักสังคมสงเคระห์   ผช.นักพัฒนาชุมชน
     
นายคมสันต์ นาราช    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานะุรการ    
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436184 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -