ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม

 

 

ว่าง

 

 
     
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 

 

 

ว่าง

 

 
     
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  
นายอัฒพล  สุขรักษา นายปิยะพงษ์  ประเวณิชย์ นางสาวศิริพร  เฮืองศรี
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 390320 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -