ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายเปี๊ยก  ใจคง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายภักดี  ทับทิมดำ นายนิพนธ์  สีดาน้อย พันจ่าเอกพิชิต  สาคูณ
นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า
   
-ว่าง- นางสาวรสรินทร์  สีบุตะ  
ผู้ช่วยช่างประปา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 390331 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -